Hallitus ja valtuuskunta

Helsingin Barokkiorkesterin yhdistys ry:n hallitus

Kirsi Hokka (pj.)
Anni Elonen
Aapo Häkkinen
Juha Kostiainen
Tero Lehtinen
Paula Rahtu
Marja Salmela
Carola Teir

Helsingin Barokkiorkesterin yhdistys ry:n valtuuskunta

Tom von Weymarn (pj.)
Iiris Autio
Tuomas Auvinen
Emelie Gardberg
Monica Groop
Kirsi Hokka
Eero Holstila
Leif Jakobsson
Pekka Kauranen
Matti Klinge
Laura Kolbe
Sixten Korkman
Gunvor Kronman
Ukko Laurila
Erkki Liikanen
Markku Luolajan-Mikkola
Maria Makarow
Reetta Meriläinen
Mauri Niemi
Risto Nieminen
Marja-Liisa Niinikoski
Stuba Nikula
Jussi Pajunen
Tuire Ranta-Meyer
Jukka Rautasalo
Wille Rydman
Matti Saarinen
Pekka Sauri
Cay Sevón
Anna-Maria Soininvaara
Antti Suvanto
Erik Söderblom
Réka Szilvay
Merja Taponen
Outi Vapaavuori

Ylös

Pysy ajan tasalla

Kannattajaksi

Kannatusjäsenyys

Tilaa uutiskirje