Helsingin Barokkiorkesterin tietosuojakäytäntö

Helsingin Barokkiorkesteri suojaa palvelujensa käyttäjien henkilötietoja ja noudattaa toiminnassaan henkilötietolakia, muuta asiaankuuluvaa lainsäädäntöä sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä. Tässä tietosuojalausekkeessa kerrotaan, miten Helsingin Barokkiorkesteri kerää ja käsittelee henkilötietoja. Henkilötieto on mikä tahansa merkintä, joka voidaan yhdistää tunnistettavissa olevaan ihmiseen.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Helsingin Barokkiorkesterin palvelujen käyttäminen tai käyttäjän suostumus.

Luovuttamalla henkilötietojasi Helsingin Barokkiorkesterille hyväksyt tämän tietosuojalausekkeen mukaiset käytännöt.

Mitä tietoa keräämme?

Helsingin Barokkiorkesteri voi kerätä palveluidensa käyttäjistä tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja. Käyttötarkoitus määrittää, minkälaista tietoa käyttäjistä kerätään eri tilanteissa.

Henkilötietojasi voidaan kerätä esimerkiksi ostaessasi pääsylippuja Helsingin Barokkiorkesterin konsertteihin, liittyessäsi kannatusjäseneksi, rekisteröityessäsi uutiskirjeen tilaajaksi, vieraillessasi verkkosivuillamme sekä muutoin asioidessasi kanssamme. Helsingin Barokkiorkesteri kerää muun muassa alla mainittuihin ryhmiin kuuluvia henkilötietoja.

 1. Helsingin Barokkiorkesterille antamasi tiedot
 • yhteystiedot, kuten nimi, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
 • tiedot kiinnostustesi kohteista
 • syntymäaika, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
 • työpaikka ja perhesuhteet
 • maksutiedot, kuten luottokorttitiedot
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten lipputilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, jäsenyydet, edustukset ja asiakaskyselyvastaukset
 • lahjoitustiedot
 • eri toimipaikoissa, tapahtumissa, palveluissa ja kanavissa tapahtuvan viestinnän ja palvelu- ja sisältökäytön käyttö- ja asiointitiedot mukaan lukien itse tuottamasi sisältö
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
 • mahdolliset muut suostumuksellasi kerätyt tiedot
 1. Palveluidemme käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot
 • Helsingin Barokkiorkesterin ja/tai yhteistyökumppanien palvelujen käyttöhistorian perusteella käyttäjään liitettävät tiedot, jotka on johdettu havaitusta käytöstä ja/tai käyttäjän itse antamista tiedoista, esim. demografia, kiinnostuksen kohteet ja käyttäjien muu ryhmittely
 • Julkisista luotettavista tietolähteistä saadut tiedot
 • Muut suostumuksellasi kerätyt tiedot

Pyrimme kohtuullisin keinoin pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeellisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

Keräämme vain ennalta määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Keräämme antamiasi tietoja muun muassa palvelun toimittamiseksi ja laskuttamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi, asiakastuen hoitamiseksi, liiketoiminnan kehittämiseksi ja suunnittelemiseksi, myynnin edistämiseksi sekä markkinointiin. Uutiskirjeemme voivat sisältää myös Helsingin Barokkiorkesterin hyväksymien yhteistyökumppanien tarjouksia sekä tietoa Helsingin Barokkiorkesterin erilaisista ajankohtaisista asioista, kuten lahjoitusmahdollisuuksista.

Luovutammeko henkilötietoja?

Helsingin Barokkiorkesteri ei lähtökohtaisesti luovuta henkilötietojasi. Seuraavissa tilanteissa tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa:

Suostumuksellasi
Henkilötietojasi voidaan luovuttaa nimenomaisella suostumuksellasi esimerkiksi kolmannen osapuolen tarjoamaan palveluun liittyen.

Alihankkijat ja palveluntarjoajat
Helsingin Barokkiorkesteri saattaa käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia palvelujensa tekniseen ylläpitoon, asiakaspalveluun, käyttäjätietojen hallinnointiin ja analysointiin, tutkimuksiin, asiakasviestintään tai erilaisten kampanjoiden toteuttamiseen. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa Helsingin Barokkiorkesterin alihankkijoille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin, kun ne osallistuvat Helsingin Barokkiorkesterin palvelujen toteuttamiseen ja tässä tietosuojalausekkeessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Tällaiset kolmannet osapuolet eivät saa käyttää tietojasi mihinkään muuhun kuin tässä tietosuojalausekkeessa kuvattuihin ja Helsingin Barokkiorkesterin määrittämiin tarkoituksiin. Helsingin Barokkiorkesteri velvoittaa heidät pitämään tietosi salassa ja huolehtimaan asianmukaisesti riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojesi suojaamiseksi.

Kansainväliset tietojen siirrot
Helsingin Barokkiorkesteri toteuttaa palvelut ja käsittelee henkilötietojasi ensisijaisesti EU- tai ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluja hyödyntäen. Mikäli tietoja luovutetaan EU-maiden ulkopuolelle, Helsingin Barokkiorkesteri huolehtii tällöinkin henkilötietojesi suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen. Henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

Pakottavan lainsäädännön edellyttämät luovutukset
Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.

Mitä teemme suojataksemme henkilötietojasi?

Kiinnitämme erityistä huomiota tietosuojaan ja tietoturvaan palvelujemme suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa. Käytämme asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja henkilötietojesi suojaamiseksi. Asiakastietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on tarve käsitellä asiakastietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Säilytämme tietojasi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kun henkilötietojesi käsittelyperuste on päättynyt, poistamme henkilötietosi.

Mitkä ovat oikeutesi?

Sinulla on oikeus tarkastaa itsestäsi tallennetut henkilötiedot. Oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot pyynnöstäsi. Sinun tulee tehdä pyyntö allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa taikka henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Voit myös kieltää Helsingin Barokkiorkesteria käyttämästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointia sekä asiakastyytyväisyys- ja muita tutkimuksia varten. Voimme kuitenkin edelleen lähettää sinulle palvelujamme koskevia ilmoituksia, esimerkiksi tietoja esityksiin liittyvistä muutoksista.

Muutokset tähän tietosuojalausekkeeseen

Helsingin Barokkiorkesteri voi tehdä ajoittain muutoksia tähän tietosuojalausekkeeseen ilman etukäteistä ilmoitusta. Muutokset voivat liittyä myös lainsäädännön muutokseen. Suosittelemme, että käyt tutustumassa tähän tietosuojalausekkeeseen ajoittain saadaksesi tiedon tähän tietosuojalausekkeeseen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Kuka on rekisterinpitäjä ja mihin voin ottaa yhteyttä?

Rekisterinpitäjä:
Helsingin Barokkiorkesteri, Pohjoinen Hesperiankatu 15 A 10 00260 Helsinki, Y-tunnus 1800552-0, www.hebo.fi

Yksityisyydensuojaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä rekisteriasioita hoitavaan henkilöön:
Tuottaja Ilona Kaski, puh. 040 7047230, ilona.kaski (at) hebo.fi

Huomioithan, että voimme tietoturvasyistä joutua varmistamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi täyttämistä.

Ylös

Pysy ajan tasalla

Kannattajaksi

Kannatusjäsenyys

Tilaa uutiskirje