Helsingin Barokkiorkesterin kannatusjäsenet 2018

Aaltola Tuula
Aarnio Minna
Antila Anna-Maija
Furu Sirkka-Liisa
Haanpää Kari
Helander Elisabeth
Hjelt Erkki
Hjelt Marketta
Hokka Kirsi
Holstila Eero
Hosia Eino
Hovi Kaija
Hänninen Heikki
Häkkinen Risto
Häkkinen Ritva
Jäntti Lauri
Kataja Päivi
Kauppinen Timo
Kenttämies Anu
Keränen Maire
Kokko Hannu-Tuomas
Korkman Sixten
Laurila Ukko
Laurila Ulla
Lehtelä Kirsi-Marja
Lehtimaja Maija
Lehtonen Hannu
Lindberg Raimo
Lintula Riitta
Liukko Hilkka
Liukkonen Matti
Masalin Leena
Mattila-Evenden Marja
Niemi Mauri
Nikula Riitta
Nordin Kirsti
Peltonen Lauri
Pått Pehr-Eric
Ranne Antero
Ranta-Meyer Tuire
Rantanen Heikki
Rantanen Helena
Rantanen Ritva
Raumolin-Brunberg Helena
Reponen Tarja
Saarinen Matti
Salmela Marja
Seppälä Riitta
Sevón Cay
Soininvaara Anna-Maria
Soininvaara Osmo
Sokka Katariina
Takkala Vesa
Taponen Merja
Tuominen Kaisa
Uosukainen Riikka
von Weymarn Tom

sekä neljä kannatusjäsentä, jotka eivät halua nimeään julkaistavaksi.

Suurkiitokset korvaamattomalle, alati kasvavalle kannatusjäsenjoukolle!

Ylös

Pysy ajan tasalla

Kannattajaksi

Kannatusjäsenyys

Tilaa uutiskirje